Poezja Buszmana piosenką pisana

Teksty piosenek (poezja śpiewana, piosenka literacka) Krzysztofa Cezarego Buszmana to przede wszystkim wiersze, które żyją własnym życiem w oderwaniu od muzyki. Częste emitowanie ich w rozgłośniach literackich Polskiego Radia w interpretacji Krzysztofa Kolbergera jest tego najlepszym dowodem. Wiersze te pokazują, że Buszman posiadł najtrudniejszą ze sztuk - sztukę prostoty przekazu poetyckiego. Bez uciekania się do wyszukanych metafor Buszman opowiada w swych wierszach o ludzkich dylematach osadzonych pomiędzy sacrum a profanum. W tych klasycznie napisanych wierszach znaleźć można szereg sentencji i aforyzmów, które charakteryzują twórczość Buszmana. Najlepszym przykładem może być ostatni tomik poezji Buszmana pt.: "Najwcześniej później". Nie dziwi więc fakt, że Agnieszce Osieckiej najbardziej podobały się te sentencje, w których Buszman "operuje swoistą grą słów." Dzięki biegłości kunsztu poetyckiego Buszman potrafi tak sprawnie operować różnymi środkami wypowiedzi poetyckiej, że zasadnym staje się zadanie sobie pytania: czy wszystkie te wiersze pisane były ręką Buszmana? Z pewnością tak, choć Dorota Stalińska twierdzi, że "aż dziw, że wiersze te pisane są ręką mężczyzny". Jak prorokował niegdyś Bogusław Mec wiersze Buszmana pełne sentencji i aforyzmów znajdują obecnie znakomitych kompozytorów i wykonawców, którzy podkreślają niezaprzeczalnie indywidualny charakter tej poezji, która zyskała sobie miano poezji piosenką pisanej. Bo poezja śpiewana i piosenka literacka to ten obszar, w którym wiersze Buszmana, dzięki, m.in. swojej melodyjności i klasycznemu zapisowi, znalazły dla siebie miejsce, stając się tekstami piosenek, które możemy usłyszeć na festiwalach poezji śpiewanej i piosenki literackiej.

 zaduszki plakat plakat Albertplakat Nowolipki

 

pdfArtykuły prasowe (do pobrania dokument w PDF - 1MB)